Pozovite nas, pošaljite nam poruku ili još bolje posetite nas!

E-mail: prouniverzal@gmail.com

Tel: 0230/421-086   0230/422-623

Firma:  ProUniverzal

Adresa: Đure Jakšića 47, 23300, Kikinda, Srbija

PIB:

Matični broj:

Šifra delatnosti:

Posetite nas na društvenim mrežama