Uslovi kupovine

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo ProUniverzal d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta mojekupatilo.rs obaveštava o pravilima i uslovima korišćenja.

Korišćenjem sajta saglasni ste i prihvatate navedena pravila i uslove korišćenja koji mogu biti ažurirani bez prethodne najave i obaveštenja, stoga vam preporučujemo da ih povremeno pogledate.

 • prodaja robe putem internet prodavnice ProUniverzal obavlja se u okviru registrovane delatnosti privrednog društva ProUniverzal d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: prouniverzal@gmail.com
 • osnovna obeležja robe mogu se naći na sajtu mojekupatilo.rs
 • prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne internet stranice mojekupatilo.rs smatra se prodajom na daljinu
 • doba koja se prodaje putem internet sajta mojekupatilo.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji
 • prodajna cena robe naznačena je za svaki artikal
 • sve cene izražene su sa uračunatim PDV-om
 • kupljenu robu isporučujemo na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE
 • mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja) obavlja se u skladu sa uslovima objavljenim na internet sajtu mojekupatilo.rs
 • potrošač robu koju kupuje putem internet sajta mojekupatilo.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platin karticama u trenutku kupovine na sajtu
 • potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe
 • saobraznost robe se isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom
 • sajt mojekupatilo.rs  dužan je da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt mojekupatilo.rs
 • ukoliko prilikom prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani zamena.
 •  za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice.
 • Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovakvom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova čiju listu javno objavljuje ministarstvo. Postupak pred telom može da pokrene potrošač, samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.